Музичка школа «Јован Бандур» Панчево

реконструкција кровног покривача