Обављање стручног надзора

Обављање стручног надзора на следећим школама:
1.ОШ“Васа Живковић“Панчево-извођење радова на изради и уградњи алуминијумских прозора,
2.Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“Панчево-извођење радова на адаптацији и санацији мокрих чворова,
3.Електротехничка школа“Никола Тесла“Панчево-замена олука и уградња снегобрана,
4.ОШ“Моша Пијаде“Иваново-санација крова на згради забавишта
5.ОШ“4.Октобар“Глогоњ-инвестиционо одржавање објекта
6.ОШ“Гоце Делчев“Јабука-санација крова на санацији крова на вртићу
7.ОШ“Олга Петров“Банатски Брестовац-санација водоводне инсталације, подова и таванице у просторијама