Објекат у Карађорђевој бр. 20 – Дом пензионера

дограња постојећег објекта