Објекат у улици Војводе Живојина Мишића бр.8

реконструкција кровне конструквије замена кровног покривача