Објекат у улици Николе Ђурковића бр.1

комплетна реконструкција објекта