Објект у улици Јосифа Маринковића « Клуб за стара лица »