ОШ «Васа Живковић» Панчево

реконструкција кровног покривача, замена спољне соларије