ОШ «Гоце Делчев» Јабука

замена фасадне столарије, реконструкција кровног покривача