ОШ «Доситеј Обрадовић» Омољица

реконструкција електроинсталација и замена фасадне столарије