ОШ «Жарко Зрењанин» Банатско Ново Село

замена фасадне столарије, реконструкција електроинсталација и реконструкција кровног покривача