ОШ «Исидора Секулић» Панчево

реконструкција санитарних чворова, замена фасадне столарије, реконструкција кровног покривача