ОШ «Мика Антић» Панчево

реконструкција и пренамена таванског простора