ОШ «Ђура Јакшић» Панчево

реконструкција кровног покривача