ОШ «4.Октобар» Глогоњ

замена фасадне столарије, реконструкција кровног покривача