Пољопривредна школа «Јосиф Панчић» Панчево

замена фасадне и унутрашње столарије, реконструкција крова и изгадња настрешнице