Реконструкција и доградња здравствене станице у Глогоњу

Радови завршени и објекат званично предат Здравственом центру.