Средња машинска школа Панчево

замена фасадне столарије и реконструкција електроинсталација