Хемијско прехрамбена школа «25. Мај» Панчево

реконструкција електроинсталација, реконструкција водовода и канализације