Амбуланта „Центар“ – реконструкција и доградња дела амбуланте

Извођење радова нареконструкцији и доградњи дела амбуланте „Центар“ и набавка и уградња хидрауличне платформе за особе са инвалидитетом. Технички преглед.