Амбуланта „Качарево“ – МЗ „Качарево“

Текуће одржавање АМБУЛАНТЕ У КАЧАРЕВУ
замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима