Амбуланта „Нови свет“ – техничка документација

Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација.