Црвени магацин – пројектно техничка документација реконструкције објекта

Израда Главног пројекта реконструкције објекта „Црвени магацин“ у Панчеву. Техничка контрола главног пројекта реконструкције објекта „Црвени магацин“ у Панчеву. Елаборат геодетских радова за потребе измене границе парцеле „Црвеног магацина“.