Дечије одмаралиште на Дивчибарама – израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе

Израда техничке документације за потребе извођења радова на наткривању терасе дечијег одмаралишта на Дивчибарама. Пројекте ради ЈП „Дирекција“. Израда техничке документације заштите од пожара за потребе извођења радова на наткривању терасе. Техничка контрола техничке документације за потребе извођења радова на наткривању терасе. Извођење радова на наткривању терасе. Технички преглед.