Дечије одмаралиште на Дивчибарама – кречење

Планирани су молерско – фарбарски радови на текућем одржавању објекта.