Дечије одмаралиште на Дивчибарама – текуће одржавање

Радови текућег одржавања односе се на санитарне чворове у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама.