Дом културе „3.октобар“ МЗ“Банатско Ново Село“ – израда техничке документације

Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе. Техничка контрола техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе.