Дом културе „Глогоњ“ МЗ „Глогоњ“ – допуна техничке документације

Израда техничке документације за потребе озакоњења објекта Дома културе.Техничка контрола техничке документације израђене за потребе озакоњења објекта.Извођење радова на техничкој документацији за потребе озакоњења објекта. Технички преглед за потребе озакоњења објекта.