Дом омладине Панчево – инвестиционо одржавање објекта

Завршени радови на инвестиционом одржавању објекта,замена плочица на поду објекта.