Инвестиционо одржавање крова у Масариковој улици 1а

Планирани су радови на инвестиционом одржавању крова пословног простора у улици Масариковој 1а у Панчеву.