Капела МЗ „Војловица“

Изведени грађевинско занатски радови у циљу инвестиционог одржавања капеле у МЗ „Војловица“