Народни музеј Панчево – израда комплетне пројектно техничке документације

Израда комплетне пројектно техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево. Експертиза техничке документације за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево.