Опрема за објекте код којих је услед већих оштећења угрожена стабилност

Опрема за објекте код којих је услед већих оштећења угрожена стабилност објекта и представља непосредну опасност.