ОШ „Братство Јединство“ – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције-заштита од пожара.