ОШ „Гоце Делчев“ МЗ „Јабука“ – инвестиционо одржавање

Планирани су радови на инвестиционом одржавању санитарних чворова.