ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање санитарних чворова у основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Панчеву, од приземља до трећег спрата школе (три ученичка и један наставнички). Сваки санитарни чвор је обухватио по три ВЦ кабине и један умиваоник као и по један умиваоник у ходнику на сваком етажу.
Извршена је замена дотрајалих инсталација водовода и канализације, као и постављање нових керамичких плочица и кречење зидова и плафона. Такође,урађена је и замена комплетних санитарија у свим тоалетима а поред наведеног замењена је и комплетна столарија која је била у веома лошем стању.