ОШ „Моше Пијаде“ у МЗ“ Иваново – инвестиционо одржавање

Завршени радови на инвестиционом одржавању ограде ОШ „Моше Пијаде“ у МЗ „Иваново“ на парцели 802/2.