Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“ Панчево – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање санитарних чворова у приземљу и на спрату школе. У приземљу је урађено укупно четири тоалета (два ученичка и два наставничка). На спрату су урађена два ученичка санитарна чвора.
Вршена је замена дотрајалих инсталација водовода и канализације, као и постављање нових керамичких плочица. Такође,урађена је и замена комплетних санитарија у свим тоалетима а поред наведеног замењена је и комплетна столарија која је била у веома лошем стању.