Пројектовање и постављање Балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП“ Младост“ – Панчево

Балон хала је пресостатичка конструкација која прекрива отворени олимпијски базен, што омогућава да се Балон хала током сезоне у зависности од услова монтира и демонтира.
Укупна површина хале је 1740 м2, габарита 57,9 џ 28,5м с тим што је у једном делу габарит проширен за 3 метра како би хала обухватила и трибине. Висина хале је 10 метара. Објекат има приступ споља као и тунел „топлу везу“ са постојећим затвореним базеном. Тунел „топла веза“ се греје помоћу два електро – калорифера. На местима приступа су Карусел врата а хала је обезбеђена и такозваним паник вратима за излаз у случају опасности.
Грејање Балон хале се остварује термогенератором који удувава ваздух из спољне околине и као такав,загрејан или не, формира надпритисак потребан за стабилност хале. Базен се греје системом ваздушног грејања директним загревањем ваздуха на пројектовану температуру од 28 степени у простору базена. Температура воде је 26 степени.
Унутрашња расвета је предвиђена са потребним бројем рефлектора којих је 18 распоређених на 6 носача.
За потребе функционисања пресостатичког прекривача која прекрива отворени олимпијски базен, Град Панчево је финансирао радове на изградњи и реконструкцији пратеће инфраструктуре (гас,струја,атмосферска канализација).
Наведени радови су финансирани средствима Управе за капитална улагања АП Војводине.