Реконструкција постојеће „Билетарнице“ – Аполо (друга фаза)

Друга фаза се односи на израду техничке документације за реконструкцију постојеће „Билетарнице“ Аполо.