ШОСО“Мара Мандић“ Панчево – замена монтажог објекта радионичке зграде

Како би се настава нормално одвијала,у сарадњи са Градом Панчевом а на апел ШОСО „Мара Мандић“, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ спровела је радове на замени дотрајалог и нефункционалног монтажног објекта радионичке зграде ове школе у циљу побољшања услова и квалитета извођења практичне наставе. Самим радовима предходило је низ радњи које су морале бити усклађене са новим Законом о планирању и изградњи.
Предвиђени радови су обухватали : Уклањање постојећег објекта и изградња новог , по инжињеринг систему- кључ у руке(пројектовање и постављање новог објекта).
Изградњом монтажног објекта се добила радионица као јавни објекат од општег интереса из области образовања. Димезије су објекта су : 27.80м x 9.00м. У питању је приземни објекат површине 197,74 м2,висине 4.30 м.