СРЦ „Стрелиште“ – израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде

Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде на СРЦ „Стрелиште“ (инжењеринг – кључ у руке). Техничка контрола техничке документације израђене за потребе извођења радова на постављању ограде на СРЦ „Стрелиште“.