Акта предузећа

Оснивачки акт ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈП „Урбанизам“ оснивачки документи  2016/32

ЈП „Урбанизам“ оснивачки документи 2017/13

ЈП „Урбанизам“ оснивачки документи 2017/19

ЈП „Урбанизам“ оснивачки документи 2020/61


Статут ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈП „Урбанизам“ Статут предузећа 2017.

ЈП „Урбанизам“ Статут предузећа 2020.


Организациона структура Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево

ЈП „Урбанизам“ – организациона структура

ЈП „Урбанизам“ – подаци о броју запослених 02/2023

ЈП „Урбанизам“ – подаци о броју запослених 03/2023

ЈП „Урбанизам“ – подаци о броју запослених 04/2023

ЈП „Урбанизам“ – подаци о броју запослених 05/2023

ЈП „Урбанизам“ – подаци о броју запослених 07/2023

ЈП „Урбанизам“ – подаци о броју запослених 09/2023

ЈП „Урбанизам“ – подаци о броју запослених 11/2023

ЈП „Урбанизам“ – подаци о броју запослених 12/2023

ЈП „Урбанизам“ – подаци о броју запослених 03/2024


Правилници ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈП „Урбанизам“ – правилник о понашању запослених

ЈП „Урбанизам“ – правилник унутрашњег узбуњивања


Дугорочни и средњорочни планови пословне стратегије и развоја ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈП „Урбанизам“ – дугорочни план пословне стратегије и развоја 2022-2031.

ЈП „Урбанизам“ – средњорочни план пословне стратегије и развоја 2022-2026.


Програм пословања и Финансијски план ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2017.

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2018.

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2018. – прва измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2018. –  друга измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2018, –  трећа измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2019.

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2020.

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2020. – прва измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2020. – друга измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2020. – трећа измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2021.

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2021. – прва измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2021. – друга измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања и финансијски план 2021. – трећа измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања за  2022. годину

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања за 2022. годину – прва измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања за 2023. годину

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања за 2023. годину – прва измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања за 2023. годину – друга измена

ЈП „Урбанизам“ – Програм пословања за 2024. годину


Извештај о реализацији годишњег програма ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2017. – трећи квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2017. – четврти квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2018. – први квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2018. – други квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2018. – трећи квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2018. – четврти квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2019. – први квартал

ЈП „Урбанизам“ – финансијски извештај 2018.

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2019. – други квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2019. – трећи квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2019. – четврти квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2020. – први квартал

ЈП „Урбанизам“ – финансијски извештај 2019.

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2020. – други квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2020. – трећи квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2020. – четврти квартал

ЈП „Урбанизам“ – финансијски извештај 2020.

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2021. – први квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2021. – други квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2021. – трећи квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2021. – четврти квартал

ЈП „Урбанизам“ – финансијски извештај 2021.

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2022. – први квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2022. – други квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2022. – трећи квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2022. – четврти квартал

ЈП „Урбанизам“ – Финансијски извештај за 2022. годину

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2023. – први квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2023. – други квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2023. – трећи квартал

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2023. – четврти квартал

ЈП „Урбанизам“ – Финансијски извештај за 2023. годину

ЈП „Урбанизам“ – извештај о реализацији програма пословања 2024. – први квартал


Ценовници ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈП „Урбанизам“ – ценовник израда планова 2015.

ЈП „Урбанизам“ – ценовник дечије одмаралиште Дивчибаре 2014.

ЈП „Урбанизам“ – сагласност на ценовник за израду планске документације

ЈП „Урбанизам“ – ценовник радова на одржавању путева

ЈП „Урбанизам“ – допуна ценовник радова на одржавању путева

ЈП „Урбанизам“ – ценовник дечије одмаралиште Дивчибаре 2019.

ЈП „Урбанизам“ – ценовник киосци у власништву ЈП Дирекција Панчево

ЈП „Урбанизам“ – накнада за коришћење путева

ЈП „Урбанизам“ – ценовник услови и сагласности 2017.

ЈП „Урбанизам“ – ценовник услови и сагласности 2021.

ЈП „Урбанизам“ – ценовник израде урбанистичких планова 2019.

ЈП „Урбанизам“ – ценовник дечије одмаралиште Дивчибаре 2020.

ЈП „Урбанизам“ – ценовник дечије одмаралиште Дивчибаре 2022.

ЈП „Урбанизам“ – ценовник дечије одмаралиште Дивчибаре 2023.

ЈП „Урбанизам“ – ценовник дечије одмаралиште Дивчибаре 2024.


Јавне набавке ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈП „Урбанизам“ Панчево – Правилник о јавним набавкама

ЈП „Урбанизам“ Панчево – Измене правилника о јавним набавкама

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2020. годину

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2021. годину

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2021. годину – прва измена

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2021. годину – друга измена

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2021. годину – трећа измена

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2021. годину – четврта измена

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2022. годину

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2022. годину – прва измена

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2022. годину – друга измена

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2022. годину – трећа измена

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2023. годину

ЈП „Урбанизам“ Панчево – план набавки за 2023. годину – прва измена

ЈП „Урбанизам“ Панчево – Одлука о другој измени Плана јавних набавки за 2023.

ЈП „Урбанизам“ Панчево – План јавних набавки за 2023, – друга измена

ЈП „Урбанизам“ Панчево – План јавних набавки за 2023. – трећа измена

ЈП „Урбанизам“ Панчево – План јавних набавки за 2024. годину