ДУП за стамбено насеље Караула у Панчеву

Детаљни урбанистички план

(Службени лист општине Панчево бр. 4/95)
(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)