ДУП стамбених блокова 1 и 2 у Глогоњу

Генерални урбанистички план насељеног места

(Сл.лист Општина Панчево, Ковин и Опово бр. 17/89)
(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)