План генералне регулације насељеног места Глогоњ

План генералне регулације насељеног места Глогоњ

("Службени лист града Панчева" 15/2016)