План генералне регулације Целина 9 "Green field" 1 и 3 у насељеном месту Панчево

Простор обухваћен Планом генералне регулације Целина 9 је, посредством ГУП-а и вредновањем локација за одрживи развој Панчева у односу на геостратешки положај и привредни потенцијал регије, препознат, као један од локалитета за „Green field“ индустријску зону. Ова привредна зона треба да буде успостављена, као „еко-индустријска зона“ јер је близу петрохемијских погона који оптерећују животну средину, а требало би да омогући дислоцирање појединих привредних субјеката из централних градских зона. Будући да у области привредних улагања има много непознаница, временски период на који ће се План односити биће дугорочан, са могућношћу етапног спровођења.

(«Службени лист града Панчева» бр. 21/2012)