План детаљне регулације блока Ц2 у Кикинди

План детаљне регулације блока Ц2 у Кикинди