План детаљне регулације за блок 119 у Ковину

План детаљне регулације за блок 119 у Ковину