План детаљне регулације приступног пута на нову депонију у Панчеву

План детаљне регулације приступног пута на нову депонију у Панчеву.

2015. године је урађена исправка техничке грешке.

(«Службени лист града Панчева» бр. 1/2013)
(«Службени лист града Панчева» бр. 7/2015)