План детаљне регулације радне зоне Опова

План детаљне регулације радне зоне Опова